Radlická radiála

Úvod

Často kladené otázky

Iniciativa za zlepšení Radlické radiály si Vám touto cestou dovoluje nabídnout náš pohled na zásadní otázky spojené se stavbou č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.


1) Co brzdí výstavbu Radlické radiály?

Lidem z Jinonic je vyčítáno, že stavbu zdržují. My za hlavního viníka považujeme politické vedení hlavního města.

Připomínky dotčených obyvatel jsou známé od roku 2012, kdy bylo zahájeno předchozí územní řízení. V reakci na ně Rada HMP slíbila, že věc objektivně posoudí - citujeme z usnesení č. 2180 z 11.12.2012:

"Rada ukládá náměstkovi primátora (…) zajistit ve spolupráci s OMI MHMP zpracování návrhu konečného, sumarizačního a objektivního stanoviska Rady HMP ke všem aspektům stavby."

Rada slibované stanovisko nikdy neprojednala, ale město nechalo tehdejší územní řízení zastavit. Jak jinak tento krok chápat než uznání, že projekt je špatný? Bylo zřejmé, že zlepšení vyžaduje změnit územní plán a stanovisko EIA.

Bohužel namísto prací na zlepšení věc usnula. Politici řekli „A“ (projekt je špatný), ale neřekli „B“ (tj. že se má předělat a jak). Bez koncepčního (politického) zadání žádný úředník na magistrátu nebude připravovat změnu územního plánu nebo stanoviska EIA.

Teprve v prosinci 2015 se Rada HMP k RR vrátila. Konkrétně v reakci na žádost MČ Praha 5 a MČ Praha 13 rozhodla o pokračování v přípravě stavby (usnesení č. 2911) a v červnu 2016 byl vybrán zhotovitel nové dokumentace (DUR), která byla již v říjnu 2017 podána na stavební úřad (v nové dokumentaci se tunely podařilo prodloužit o pouhé desítky metrů; také bylo upraveno vedení obslužných komunikací).

Územní plán ani stanovisko EIA se nezměnilo, a proto zásadní problémy stavby zůstaly. Místní opět bouřlivě protestují. Kdo se o věc zajímá, nemohl být překvapen.

Chápeme, že stavba má zlepšit dopravu v Praze 5. Pokud je stavba pro městskou část tak důležitá, proč Praha 5 průběžně od roku 2012 na řešení problémů nepracovala? Například Komise územního rozvoje MČ Praha 5 svým usnesením z 13.9.2012 doporučila, aby byla podána žádost o změnu územního plánu ohledně tvaru MÚK Řeporyjská v rámci IV. vlny změn (změna na „T křižovatku“ bez přímého napojení Karlštejnské). Namísto toho městská část ve IV. vlně odsouhlasila zástavbu západní části Vidoule (Z 2765/00) a vybudování autostrády z ulice Na Pomezí (Z 2773/00). Hájí městská část zájmy svých občanů nebo developerů?


2) Bude radiála zakryta u Tyršovy školy a jinonického sídliště (tzv. mezitunelový úsek)?

To dnes neví nikdo. A pokud slibuje, že se zaklopení na 100 % povede, lže.

Zakrytím má vzniknout jeden dlouhý tunel od metra Jinonice k areálu FK Motorlet. Problém je v tom, že na obou koncích takového dlouhého tunelu je obytná zástavba a podstatně se tam zvýší koncentrace škodlivých látek (navíc ani stanovisko EIA s jedním dlouhým tunelem nepočítá).

Magistrát usiluje o získání pravomocného územního rozhodnutí pro projekt, kde je radiála u Tyršovy školy odkrytá. Současně slibuje, že následně nechá územní rozhodnutí změnit, aby zakrytí obsahovalo.

Co když stavební úřad změnu územního rozhodnutí zamítne? Například k námitce nějaké ekologické organizace nebo účastníka řízení, který bydlí u jednoho z konců dlouhého tunelu? Pak se bude stavět podle původního rozhodnutí a radiála zůstane bez zakrytí.

Požadavek zakrytí je znám od roku 2012. Pokud si je město tak jisté, že spojení provést lze, proč nepředložilo v roce 2017 stavebnímu úřadu projekt se spojenými tunely?

MČ Praha 5 spojení tunelů podporuje. Proč netrvala na změně projektu a spoléhá na sliby investora „že to půjde“ v budoucnu?

Postup města nedává smysl ani procesně. Pro změnu územního rozhodnutí platí stejná pravidla, jako když se žádá o rozhodnutí nové. Proč vést dvě územní řízení místo jednoho? Opravdu městské části nepřijde na postupu investora nic podezřelého?

Z důvodu ochrany obytné zástavby na koncích dlouhého tunelu je dle našeho názoru třeba dlouhý tunel na každém konci prodloužit minimálně o 120 metrů.


3) Bude radiála zakryta v oblasti Botanica – Nové Butovice?

O potřebnosti zakrytí se nám na jaře 2018 podařilo přesvědčit náměstka Dolínka a zřejmě i MČ Praha 5.

Projektanti následně připravili první studii, která prověřuje zastropení v úseku od cca úrovně budovy ŠkoFIN (Pekařská 6) po ulici Schwarzenberská (celkem cca 660 metrů). Prozatím se zdá, že by kompletní zaklopení technicky možné být mělo (včetně řešení kanalizací, odvodnění atp.). Současně by došlo ke snížení nivelety vozovky radiály.

Bohužel dle prvotního názoru projektantů není možné zakrytí do projektu zapracovat (a to ani v dalších fázích řízení), neboť s takovým tunelem nepočítá stanovisko EIA ani územní plán. Do projektu by bylo možné zapracovat jen snížení nivelety vozovky. Jedná se o předběžné informace.

Místní požadují zakrytí u Botaniky od roku 2008 (projednávání stanoviska EIA). Požadavek byl i v petici z roku 2012. Radiála v tomto úseku ovlivní životy desítek tisíc lidí. Proč magistrát a městská část začali zakrytí řešit až v roce 2018?

Video tohoto úseku si můžete prohlédnout zde: https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/videos/1676364115818619/ .


4) Bude zrušeno plánované napojení radiály na Karlštejnskou ulici?

Pro dopravu v Jinonicích (Malvazinkách, Košířích atd.) je zcela zásadní, aby Karlštejnská napojena nebyla. Pokud by napojení došlo, dopravní situace v Jinonicích (a okolí) se nezlepší. Ve špičkách by se dokonce podstatně zhoršila. Podrobně k tomu zde: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1686547961466901&id=249781968476848 .

MČ Praha 5 se s touto myšlenkou ztotožnila – viz usnesení Rady z 4.2.2014 (a zřejmě i nesrozumitelné usnesení z 22.6.2016); dokonce se mělo jednat o „zásadní připomínku“ Rady ke stavbě.

Bohužel aktuální projekt radiály, který byl předložen stavebnímu úřadu, počítá s plným napojením Karlštejnské na radiálu.

Když byl projekt, který je v rozporu s řadou usnesení orgánů MČ Praha 5 a dokonce „zásadní připomínkou“ Rady, znovu předložen Radě MČ Praha 5 v květnu 2017, tak Rada s dokumentací vyslovila souhlas a konstatovala, že „splňuje převážnou většinu požadavků MČ Praha 5“ (usnesení ze dne 31.5.2017).

Z našich jednání s investorem vyplývá, že otázka napojení nebo nenapojení Karlštejnské není pro magistrát zásadní.

Proč MČ Praha 5 nedokáže prosadit své požadavky v této věci, která je pro investora okrajová, ale pro Jinonice, Malvazinky a Košíře naprosto klíčová?


5) Jaké jsou cíle naší iniciativy?

Chceme omezit dopady stavby na okolní zástavbu. Základní požadavky lze shrnout ve třech bodech.

a) Zamezit rozlévání dopravy do obytné zástavby v případě dopravní zácpy na radiále.

b) Zvětšit rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy, oblast Botanica).

c) Zlepšit urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické.

Podrobněji jsou naše cíle rozvedeny v petici – ke stažení zde: http://bit.ly/2nheLAk.


6) Jak lze naši iniciativu podpořit?

Každý můžete dát této stránce “Tohle se mi líbí” / “Like” a podepsat petici za zlepšení Radlické radiály. Sběr podpisů pokračuje. Petice a podpisový arch ke stažení ZDE . Ohledně předání podpisových archů nás kontaktujte emailem: pripominky@radiala.cz.

Budeme rádi za jakékoliv odborné rady (dopravní inženýrství, stavební řízení, měření hluku/emisí atp.), pomoc při jednání s politiky, popř. jiné nápady. Kontaktujte nás emailem: pripominky@radiala.cz.

Příspěvky na hotové výdaje, prosím, zasílejte na účet číslo 2701397046/2010. Jedná se o transparentní účet (tj. každý může ZDE sledovat příchozí a odchozí platby).

Doposud byly hlavními výdaji platby za dva experty, kteří oponovali hlukové a rozptylové studie, a dále za právní poradenství.

Pokud máte zájem dostávat aktuální a podrobnější informace emailem, zašlete nám svůj email na pripominky@radiala.cz.Tyto stránky byly vytvořeny členy Iniciativy za zlepšení Radlické radiály s cílem informovat spoluobčany o problematice výstavby Radlické radiály. Stavba je plánována v relativně blízké budoucnosti a nejvíce se dotkne obyvatel Jinonic, Butovic, Nových Butovic a rezidenční čtvrti Botanica. Prozatím probíhají plánovací práce a stále ještě je možnost se k této problematice u dotyčných institucí vyjadřovat a více či méně do nich zasahovat.

Na těchto stránkách najdete jak termíny veřejných jednání a místních schůzí týkajících se tohoto problému, tak i aktuální informace, plány, modely, fotografie a články.

Stále lze do jednání a projektování této stavby zasahovat a připomínkovat. Je tedy potřeba, aby informovanost byla co největší.

Pro aktuální informace prosím sledujte sekci AKTUALITY či Facebook.