Radlická radiála

Úvod

Tyto stránky byly vytvořeny s cílem informovat spoluobčany o problematice výstavby Radlické radiály. Stavba je plánována v relativně blízké budoucnosti a nejvíce se dotkne obyvatel Jinonic, Butovic, Nových Butovic a rezidenční čtvrti Botanica. Prozatím probíhají plánovací práce a stále ještě je možnost se k této problematice u dotyčných institucí vyjadřovat a více či méně do nich zasahovat.

Na těchto stránkách najdete jak termíny veřejných jednání a místních schůzí týkajících se tohoto problému, tak i aktuální informace, plány, modely, fotografie a články.

Stále lze do jednání a projektování této stavby zasahovat a připomínkovat. Je tedy potřeba, aby informovanost byla co největší.

Pro aktuální informace prosím sledujte sekci AKTUALITY či Facebook.