Radlická radiála

Aktuality

AKTUALITY NYNÍ POUZE NA FACEBOOKU

1. ledna 2019

Od 1.1.2019 zveřejňujeme aktuality pouze na naší stránce

https://www.facebook.com/RadlickaRadiala/

(pro zobrazení stránky není registrace nutná, ale pokud ji máte, klikněte tam na “Tohle se mi líbí” a novinky se Vám budou automaticky zobrazovat).


Co říká "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" o Radlické radiále

20. listopadu 2018

Po třech letech práce byl v červenci 2018 zveřejněn koncept „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.“

Zde jsou klíčové postřehy pro Radlickou radiálu:1️⃣️ Současný Barrandovský most dopravu z Radlické radiály nepojme.
✒️ „Uzel Barrandovský most je silně přetížený včetně navazujících úseků silničních komunikací. Dopravní situace je každý den zhoršována regulací vjezdu do tunelů MO. V současné konfiguraci není možné napojit jakoukoliv další komunikaci do uzlu z důvodu výrazného snížení stability dopravní situace.“ ✒️
👉 Na tento problém obyvatelé Jinonic upozorňují od přípravy stanoviska EIA pro RR (2008).

2️⃣️ Před výstavbou radiály je třeba zvýšit kapacitu Barrandovského mostu.
✒️ „Výstavbě Radlické radiály musí předcházet promyšlená a modelově prověřená úprava celého uzlu Barrandovský most s cílem zvýšení kapacity, stability a bezpečnosti.“ „(…) bez návazných úprav provedených v předstihu by došlo ke zhoršení situace v oblasti celého dopravního uzlu Barrandovský most. Toto zhoršení situace by se navíc vzhledem k tunelovému úseku promítlo až do oblasti Stodůlek.“ ✒️
👉 Zatímco ohledně radiály běží od roku 2017 územní řízení, ke zkapacitnění Barrandovského mostu není zpracována ani studie. Uzavírání tunelů radiály při kongesci na městském okruhu je reálné riziko. Následky by byly pro Smíchov, Radlice, Jinonice a Stodůlky katastrofální.

3️⃣️ Nejprve je třeba dokončit Pražský okruh (minimálně úsek Běchovice – D1) a Dvorecký most.
✒️ „Výstavbě (radiály) by také mělo jistě předcházet zprovoznění jihovýchodní části Pražského okruhu, zejména jeho stavba č. 511 (úsek Běchovice – D1) a Dvoreckého mostu pro odvedení některých vazeb mimo uzel Barrandovský most." ✒️
👉 Naprosto souhlasíme. Ohledně úseku 511 byla dne 27. 9. 2018 podána žádost o vydání územního rozhodnutí. U Dvoreckého mostu byl v říjnu 2018 vybrán vítězný návrh (ale žádný harmonogram výstavby není).

4️⃣️ Praha by měla výstavbu radiály odložit a přednostně investovat to důležitějších projektů.
✒️ „Investiční náklady Radlické radiály (14,5 miliardy) navíc vyčerpají podstatnou část městského rozpočtu, který je v současné době třeba využít na jiné projekty.“ ✒️

5️⃣️ Radlická radiála se nemá stavět před rokem 2030.
Dokument předpokládá, že se v dalších 12 letech radiála stavět nezačne. Bude probíhat pouze příprava projektu.
👉 Odložení začátku stavby by poskytlo dostatek času pro zlepšení projektu. V mezidobí by se ale musela řešit špatná dopravní situace v Radlicích a Jinonicích (nebezpečné úseky v dnešní Radlické, dopravní zátěž v ulicích Karlštejnská a Klikatá a hlavně dole v Radlicích). Klíčová je výstavba kapacitních parkovišť P+R.

Na přípravě plánu pracoval od roku 2015 „tým odborníků nominovaný hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. Další partneři z řad akademické sféry, nezávislých expertů, zájmových sdružení a městských částí Prahy i středočeských měst se přidali externě formou workshopů a konzultací.“✅ Budou se politici řídit názory odborníků? Doufáme, že ano. ✅Celý dokument ke stažení zde:

http://www.poladprahu.cz/…/P+N%C3%A1vrh_2018-07-25%20KOCEPT…


(viz také Radlická radiála: http://zasobnik.poladprahu.cz/index.php…

Barrandovský most: http://zasobnik.poladprahu.cz/index.php… )Radlická radiála a VOLBY - Odpovědi jednotlivých stran na konkrétní otázky k Radlické radiále

3. října 2018


Položili jsme stranám v Praze 5 tři konkrétní otázky k Radlické radiále (plné znění otázek ke stažení tady http://bit.ly/2QqzbUn ):

1) Má být radiála u Botaniky zakryta již při výstavbě (nebo stačí dodatečné zakrytí v budoucnu)?

2) Má probíhající územní řízení pokračovat (a doufat, že se projekt podaří upravit v dalších fázích řízení). Nebo je lepší řízení zastavit, projekt přepracovat a znovu předložit úřadu?

3) Je výsadba 400 stromů dostatečné kompenzační opatření, jak řešit imise z radiály?

Odpovědi ke stažení zde: http://bit.ly/2QtOewt (strany jsou seřazeny dle čísel, které mají na volebních lístcích).

Pokud nechcete zkoumat, považujeme za „dobré“ odpovědi těchto stran z Prahy 5 (řazeny dle čísel na volebním lístku):

- č. 3 - ŽIVÁ PRAHA 5 A SPOLEČNOST PRO OCHRANU PROKOPSKÉHO A DALEJSKÉHO ÚDOLÍ
- č. 4 - STRANA ZELENÝCH
- č. 5 - SPOLEČNOST PROTI DEVELOPERSKÉ VÝSTAVBĚ V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ
- č. 6 - ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 5
- č. 7 - KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ
- č. 13 – ANO 2011

Originální myšlenka se objevila ve vyjádření Pirátů: stavět radiálu s nižší kapacitou. Souhlasíme, že tím by se vyřešila řada problémů současného projektu (a Radlice by si stále ulevily od tranzitní dopravy). Určitě by stálo za to myšlenku dále pověřit.‼️ Pro radiálu jsou klíčové volby na magistrát ‼️

Zde nám přijde nejlepší přístup hnutí PRAHA SOBĚ (č. 20). Pokud Vás také oslovilo, je nejlepší dát "křížek" celé kandidátce (označte křížkem čtvereček v záhlaví - viz obrázek). Další křížky už nikomu nedávat.

V aktuální letáku Praha sobě k radiále uvádí: Radlická radiála je potřeba a bude se stavět. Záleží však na tom, jakou bude mít podobu: zda to bude typicky „silničářské“ řešení s mnoho mimoúrovňovými křižovatkami, které se stane další jizvou města, anebo zda jí dáme podobu modernější a urbanisticky šetrnější. Zasadíme se o úpravu projektu tak, aby se lépe zapojil do organismu města.Přejeme Vám šťastnou volbu!


Kolektiv radiala.cz

PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK K METROPOLITNÍMU PLÁNU

11. července 2018

Již pouze do 26.7.2018 je možnost podávat připomínky k návrhu Metropolitního plánu, který připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Metropolitní plán je dokument, který určuje, jak se bude Praha v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet: kde se stavět smí a kde nesmí, kudy povede nová silnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Metropolitní plán tak nejen stanovuje určité limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy. V konečném důsledku je závazný pro úředníky na stavebním úřadě, kteří vydávají (a nebo nevydávají) povolení k umístění konkrétní stavby.

Odkaz na návrh Metropolitního plánu najdete zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

V rámci našeho spolku jsme se podívali na dopad návrhu Metropolitního plánu na oblasti Jinonic a Butovic. Námi vypracované připomínky se primárně týkají zohlednění našich požadavků na zlepšení Radlické radiály, nicméně se zabýváme i připomínkami k místům mimo plánovanou trasu Radlické radiály. Návrh připomínek přikládáme.

Pokud Vám není lhostejný osud budoucí podoby Jinonic a Butovic, máte možnost se k těmto připomínkám připojit. Čím více osob konkrétní připomínky podá, tím tyto jednotlivé body budou mít větší váhu. Z toho důvodu je poskytujeme i Vám a budeme rádi, pokud budete mít možnost je podat. Šiřte prosím tyto připomínky mezi sousedy, pošlete i svému SVJ.

▶️ Připomínky ke stažení naleznete zde: https://bit.ly/2KOgQlH ◀️
Jsou jak ve formátu PDF k tisku beze změn, tak v dokumentu pro MS Word pro případné přidání dalších připomínek.

Dokument stačí vytisknout, doplnit Vaše kontaktní údaje a doručit magistrátu - POŠTOU nebo OSOBNĚ do podatelny (Jungmannova 35/29, hned u metra Národní třída, otevřeno Po – Čt: 8.00 – 18.00; v Pá: 8.00 – 16.00).
Alternativně je možno připomínky vyplnit na webovém portálu https://pup.praha.eu/login , ale i pak je nutné zde vygenerovaný dokument vytisknout a podat výše uvedenými způsoby.

Předem děkujeme všem, kteří této možnosti využijí.

Informace o aktuálním dění kolem stavby Radlické radiály

16. dubna 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění ohledně Radlické radiály:


1. Územní řízení
Stavební úřad Prahy 5 zatím nezpracovává podané námitky a připomínky k probíhajícímu územnímu řízení. Víme, že někteří vlastníci dotčených nemovitostí z lokality ulice Křížová podali námitku systémové podjatosti stavebního úřadu Prahy 5. Spis se stěhuje na MHMP, který rozhodne, zda je stavební úřad MČ Prahy 5 podjatý a případně určí jiný stavební úřad. Ten pak teprve bude vypořádávat veškeré podané dokumenty.


2. Uskutečněné kroky naší iniciativy
V uplynulých týdnech jsme se setkali se zástupci MČ Prahy 5, dále s některými radními a zastupiteli MHMP a rovněž se zástupci Odboru strategických investic MHMP (dále jen OSI). Zástupci OSI potvrdili zadání vypracování analýzy možnosti zaklopení Radlické radiály (dále jen RR) u Botaniky, návrh spojení tunelů v lokalitě ZŠ Tyršova a možnost jiného provedení MÚK Butovická.
Minulé pondělí proběhla schůzka s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem za účasti OSI, který dal příkaz k vytvoření expertní pracovní skupiny na urbanistické řešení oblasti kolem RR. Expertní skupiny se účastníme my spolu s panem architektem Zimou (D3A), dále zde budou zástupci OSI a zástupci IPR. Pevně věříme, že tato iniciativa povede ke konkrétním kladným výsledkům.
V úterý 17. dubna budeme prezentovat naše návrhy ke zlepšení RR na Výboru pro dopravu ZHMP.
Koncem dubna se pak bude na naši žádost konat mimořádné zasedání Dopravní komise P5, na kterou by byli přizváni i odborníci na územní rozvoj.
Ze všech jednání zatím vyplývá, že MHMP bude usilovat o schválení stavby v rámci probíhajícího územního řízení a veškeré úpravy chtějí realizovat až v navazujících krocích pro vydání stavebního povolení. Jedním z důvodů je i snaha vyhnout se novému řízení EIA.


3. Finanční prostředky
Všem, kteří přispěli na transparentní účet, velice děkujeme. Hospodaření s prostředky je možné sledovat zde: Internetové bankovnictví | Fio bankaS pozdravem

kolektiv radiala.cz

Jak nás můžete finančně podpořit?

5. března 2018

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí,

jsme rádi za kladnou odezvu, kterou mezi Vámi naše iniciativa vyvolala. Uvítáme také finanční podporu.

U Fio Banky byl zřízen účet číslo 2701397046/2010, kam můžete posílat své příspěvky. Účet patří spolku Jinonice, z. s. (IČ: 697 80 056) a jedná se o transparentní účet (tj. každý může na internetu sledovat příchozí a odchozí platby – viz https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701397046 ).

Rádi bychom na úhradu dosavadních a budoucích nákladů připomínkování dokumentace k územnímu řízení a dalších aktivit ke zlepšení Radlické radiály shromáždili alespoň částku 70 tis. Kč.

Váš případný příspěvek je samozřejmě ryze dobrovolný a jeho výše libovolná. Orientačně navrhujeme, aby každý vlastník nemovitosti (např. bytu) přispěl částkou 200 až 500 Kč.

Doposud byly hlavními výdaji platby za dva experty, kteří oponovali hlukové a rozptylové studie, a dále za právní poradenství (organizace Frank Bold), celkem cca 30 tis. Kč. Ostatní výdaje (tisk vizualizací a letáků do schránek, ověřování petičních archů atp.) se pohybují v jednotkách tisíc korun. Další odborníci poskytli své rady bezplatně. Celkově odhadujeme dosavadní výdaje do cca 40 tis. Kč a převážně je nesl petiční výbor „Petice za zlepšení Radlické radiály“ z 25.1.2018.

Nyní nás čekají jednání s pražským magistrátem a rovněž musíme sledovat vývoj ve spise na stavebním úřadě. Rádi bychom měli na účtu rezervu (30 tis. Kč), pokud by bylo potřeba operativně vyžádat součinnost placených expertů.

Pro úplnost uvádíme, že se může ukázat potřebné, abychom v řízení předložili „konkurenční“ verzi některé studie (náklady závisí na typu studie a mohu být značné). Naším cílem je, aby takové studie hradil investor, nikoliv stavbou dotčení obyvatelé.

Případné nevyužité finanční prostředky po ukončení naší snahy o zlepšení radiály budou darovány rovným dílem Tělovýchovné jednotě Sokol Jinonice a Tyršově škole.

Těší nás zájem napříč Jinonicemi o podobu Radlické radiály a Vaše nabídky pomoci. Budeme rádi, pokud náš společný cíl podpoříte také finančně.

Dnes vyšel článek v MF Dnes - "Stížnosti brzdí novou radiálu"

26. února 2018

Oceňujeme konstruktivní reakci města na naši iniciativu. Náměstek pro dopravu Petr Dolínek uvádí: „Musíme najít kompromis, protože některé námitky jsou zjevně relevantní.“ Náměstek „jako nejzásadnější vnímá požadavek na zakrytí radiály v její horní části,“ tj. v oblasti Nové Butovice – Botanica.

V této souvislosti upozorňujeme, že k vyřešení problémů v oblasti Nové Butovice – Botanica je NEZBYTNÉ upravit také MÚK Řeporyjská. Žádáme o zpracování studie proveditelnosti dle našeho návrhu – tj. vedení hlavní trasy RR pod tubusem metra umístění okružní křižovatky na povrchu.

Připravujeme se na setkání se zástupci Odboru strategických investic MHMP za účasti projektantů Radlické radiály. Na naší straně se zúčastní i přední český urbanista a architekt, kterého nám doporučil Ústav urbanismu FA ČVUT. Budeme Vás informovat.

Současně se musíme ohradit proti slovům o „laciném aktivismu“ v souvislostí s Libeňským mostem. Současný stav mostu je výsledkem desetiletí trvající nečinnosti města.

Odkaz na článek (iDnes.cz) zde.Urbanisticko - krajinářská studie Vidoule

25. února 2018

Rádi bychom Vás informovali o tématu, které se přímo netýká Radlické radiály, ale pro život v Jinonicích je neméně důležité.

Veřejnost má možnost se vyjádřit k budoucí podobě oblasti Vidoule.

Z podnětu Městské části Praha 5 probíhá zpracování „Urbanisticko - krajinářské studie Vidoule.“ Zakázku zpracovává studio reaktor s.r.o. ( www.studio-reaktor.com ) za cenu cca 1,6 mil. Kč (viz http://www.praha5.cz/…/u…/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/9165 )

Svůj názor můžete vyjádřit vyplněním dotazníku na:
https://goo.gl/forms/7b96ZhYCpM1JmaVL2 Dotazník je anonymní a zabere Vám přibližně 10 minut. Autorem dotazníku je zpracovatel studie.

Další informace jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/vidoule

Vidoule je dnes na mnoha místech zanedbaná a zaslouží si lepší péči. Vyjádřeme tedy společně svůj názor na budoucí podobu této městské krajinné oblasti.

Ať je to třeba umístění nejrůznějších volnočasových aktivit (včetně sportovních), např. běžkařské trati, singletraky (oddělené stezky pro cyklisty), stezky pro in-line a kola, piknik area, ohniště, gril, plocha na pouštění draků, venkovní posilovna, dětské hřiště, hřiště pro seniory, hřiště na volejbal, hřiště na badminton, pétanque, hřiště na fotbalgolf, hřiště na baseball / softball, tenis atp. A k tomu vhodné zázemí – občerstvení, toalety aj.

Nebo naopak zachování ryze přírodního charakteru oblasti s rysy „městské divočiny“ a pouze drobnou kultivací.

Domníváme se, že nejlepším řešením by byla kombinace obojího, tj. různorodé zóny. Např. pás podél oblasti Botanica by mohl být pojat více městsky (ve stylu Ladronky), jiné části mohou zůstat zcela „divoké.“

Faktem zůstává, že většina pozemků na Vidouli je ve vlastnictví soukromých osob a developerských společností. Realizace závěrů urbanisticko - krajinářské studie Vidoule je proto ve hvězdách..

Věříme ale, že je nyní možnost ukázat, že na budoucnosti Vidoule záleží mnoha občanům Prahy 5 a okolí.

Děkujeme Vám za Váš zájem o účast v územním řízení k výstavbě Radlické radiály

13. února 2018

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí,

děkujeme Vám za zájem týkající se územního řízení ve věci výstavby Radlické radiály. Rádi bychom Vás informovali, že námitky a připomínky k územnímu řízení podalo více než 150 majitelů nemovitostí v lokalitách Jinonice, Butovice, Botanica a Nové Butovice.

Dále se nám prozatím podařilo získat více než 1200 podpisů Petice za zlepšení Radlické radiály. PETICE BĚŽÍ DÁLE, LZE TEDY JEŠTĚ SBÍRAT PODPISY (petice a archy ke stažení zde: http://bit.ly/2nheLAk )

Námitky jsme rovněž konzultovali s několika spolky, které se o problematiku Radlické radiály zajímají a nejméně 6 jich námitky též podalo.

Budeme Vás zde informovat o dalším vývoji věci a jsme připraveni podpořit účastníky řízení v navazujících krocích.

Distribuovali jsme poslední verzi "námitek vlastníka nemovitosti".

9. února 2018

Pokud k Vám nedorazila e-mailem, kontaktujte nás na podani@radiala.cz.

Námitky lze na úřadě podat ještě v pondělí 12.2.2018. Případně nám je můžete předat během tohoto víkendu na sběrném místě (více viz. průvodní dopis k dokumentu - na vyžádání přes uvedený e-mail).

Aktuální verze "námitek vlastníka" a "připomínek veřejnosti" pro podání na Stavební úřad v probíhajícím Územním řízení

31. ledna 2018

Zveřejnili jsme dokumenty pro podání k probíhajícímu Územnímu řízení. Jedná se o "námitky vlastníka nemovitosti" a přidružené infromační dokumenty (průvodní dopis, vyhláška, příklady dalších námitek). Tyto dokumenty lze stáhnout zde: http://bit.ly/2rRCFYH

Jedná se o aktuální verzi - veškeré další informace a instrukce naleznete v dokumentu "průvodní dopis".

Dokument "připomínky veřejnosti" pak může podat kdokoli, ten je ke stažení zde: http://bit.ly/2DRDOVA

DOKUMENTY JE NUTNÉ PODAT PÍSEMNĚ (ne emailem)!

Všem, kteří nám na sebe nechali kontakt, jsme "námitky vlastníka" rozeslali. Zkontrolujte si prosím raději složky s nevyžádanou poštou.
Omlouváme se těm, jejichž email byl ve formuláři nečitelný - prosím kontaktujte nás případně emailem podani@radiala.cz.

CHCETE VĚDĚT, ZDA JSTE TAKÉ JEDNÍM Z MNOHA ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ, KTERÉ ÚŘAD NEOBESLAL? Seznam účastníků dle popisných čísel z vyhlášky zde ke stažení: http://bit.ly/2rVRLMF
(Jedná se o údaje veřejně dostupné v Katastru nemovitostí a vyhlášce Stavebního úřadu.)

UVÍTÁME, KDYŽ BUDETE TYTO DOKUMENTY ŠÍŘIT DÁLE!

Petice za zlepšení Radlické radiály

27. ledna 2018

Petici za zlepšení Radlické radiály naleznete ke stažení zde: http://bit.ly/2nheLAk

Petiční arch prosíme vytiskněte, předávejte a šiřte dále. Datum ukončení sběru podpisů zatím není stanoveno!

Jakmile budete mít podepsané archy (plné, či s jedním podpisem, na tomto nezáleží a každý podpis uvítáme), informujte nás o tom prosím na e-mail petice@radiala.cz, do předmětu prosím uveďte "ARCH". Zašleme Vám instrukce, jakým způsobem lze archy předat. Posléze upřesníme i zde, ale prozatím pracujeme na seznamu distribučních míst.

Neprosazujeme zastavení realizace Radlické radiály, pouze usilujeme o změnu její budoucí podoby k lepšímu. Pojďte se na tomto podílet s námi! Nejsme "ekoteroristé", jsme sousedé!

Dokumentace ze stavebního úřadu k nahlédnutí/stažení

24. ledna 2018

Pro zapojené odborníky i širokou veřejnost dáváme k dispozici dostupnou dokumentaci ze stavebního úřadu. Jedná se o úřední dílo, které lze volně šířit (§ 3 autorského zákona).

Uvítáme konkrétní podněty dle Vaší odbornosti.

Dokumentaci je možné prohlížet/stáhnout zde: http://bit.ly/2GeS4Fh

Připomínky/podněty prosím zasílejte na e-mail pripominky@radiala.cz

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí, pomozte nám zlepšit Radlickou radiálu! Nyní lze podat připomínky k územnímu řízení!

19. ledna 2018

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí, pomozte nám zlepšit Radlickou radiálu!

Se stavbou v principu souhlasíme, ale chceme zmírnit její dopady na Jinonice a okolí.

Velmi UVÍTÁME POMOC a komentáře ODBORNÍKŮ (např. na problematiku stavebních předpisů a souvisejících řízení, dopravní inženýrství, urbanismus, architekturu, ochranu životního prostředí atp.). Samozřejmě nás zajímají také názory široké veřejnosti.

VĚC SPĚCHÁ. Dne 11.1.2018 bylo zahájeno územní řízení. Běží 30 denní lhůta pro námitky a připomínky.

Kontaktujte nás prosím CO NEJDŘÍVE emailem na: pripominky@radiala.cz.

Radlická radiála je silnicí dálničního typu, která vede od konce Rozvadovské spojky, prochází mezi metrem Nové Butovice a Jinonickým zámečkem (ve výšce 10 metrů nad dnešním terénem) a pokračuje v trase dnešní Radlické ulice. Oficiální prezentaci města naleznete na www.radlickaradiala.info.

Základní body našich připomínek jsou tyto:

1) Zamezení rozlévání dopravy do staré zástavby v případě dopravní zácpy (kongesce) na Radlické radiále,

2) Větší rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy a Waldorfské školy, sídliště Botanica),

3) Zlepšení urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické ulice.

Následně navrhujeme dva kroky:

1) předání připomínek stavebnímu úřadu,

2) podpis petice na podporu uvedeného, která bude adresována městu Praze a MČ Praha 5.

Jedné se o společnou iniciativu spolků a komunit z Jinonic a okolí, konkrétně (v abecedním pořadí): Jinonice Live (komunita na FB), Jinonice v sobě (sousedský festival), OS Butovice – Prokopské údolí, petiční výbor petice z r. 2012 „RR ano, ale s maximální šetrností k našemu životnímu prostoru!!!“, „radiala.cz“ (webové stránky www.radiala.cz a související komunita na FB), „Radlická radiála v Jinonicích“ (komunita na FB) a Spolek Cibulka (komunita na FB a www.cibulky.info).

Připomínky ke stavbě Radlické radiály

15. ledna 2018

Vážení obyvatelé Jinonic a okolí,

město Praha chystá výstavbu významné dopravní stavby, Radlické radiály (dále také jen „RR“), která prochází územím Jinonic. Jedná se o stavbu dálničního typu, kterou má projet více než 40.000 vozidel za den (v praxi lze očekávat podobné dopravní zatížení jako na dálnici D1 při vjezdu do Prahy).

Oficiální informace naleznete na www.radlickaradiala.info.

Se stavbou radiály a její trasou v principu souhlasíme. Rádi bychom však zmírnili dopad stavby na Jinonice a okolí.

Dne 8.1.2018 (zveřejněno na úřední desce od 11.1.2018 do 12.2.2018) zahájil stavební úřad MČ Prahy 5 projednávání stavby (navazující územní řízení). Veřejnost a dotčení vlastníci mají možnost ve lhůtě 30 dnů podávat připomínky a námitky. Návod k podání námitek a připomínek zveřejníme v nejbližších dnech na těchto stránkách.

Na základě sousedských diskuzí a diskuzí na oficiálních prezentacích (např. projednání „Studie možností dopravního zklidnění Jinonic“ na půdě MČ Prahy 5 a prezentace RR v CAMPu) jsme shromáždili okruh nejdůležitějších připomínek.

Připomínky v nejbližších dnech zveřejníme na těchto stránkách a požádáme Vás o případné doplnění/upřesnění podnětů.

Věříme, že pokud společné připomínky podpoří dostatek obyvatel, budou mít větší váhu.

Uvítáme také dobrovolníky, kteří by se chtěli s námi do připomínkového procesu zapojit. Kontaktujte nás prosím na uvedeném emailu.Petr Smejkal, Ohradská, Jinonice

František Čuba, U Jinonického rybníčka, Jinonice

Milan Kostohryz, Souběžná II, Jinonice

Pozvánka na na sérii akcí souvisejících s prezentací Radlické radiály

10. listopadu 2017Dovolujeme si Vás pozvat na sérii akcí souvisejících s prezentací Radlické radiály.

Především se jedná o vernisáž výstavy o Radlické radiále ve výstavní síni Malé galerie MČ Praha 5 a následující prezentace Radlické radiály spojené s odborným výkladem.

Dále si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci Radlické radiály v rámci CAMP (IPR).Časový harmonogram akcí:

22.11.2017 v 16 hodin – otevření výstavy o Radlické radiále v Malé galerii MČ P5

23.11.2017 (16-18 hodin) – prezentace stavby RR s odborným výkladem

27.11.2017 (16-18 hodin) – prezentace stavby RR s odborným výkladem

29.11.2017 v 18 hodin – Prezentace v CAMP (IPR)

Odkaz na článek o prezentaci RR v CAMP zde.Článek o RR na IDNES

8. listopadu 2017Odkaz zde.

Na stránkách MČ P5 byla zveřejněna upravená studie (prezentace) a současně též informace k vyhodnocení došlých připomínek.

3. dubna 2017Odkaz ke stažení zde.Pozvánka na 2. mimořádné zasedání komise dopravní RMČ Praha 5

27. března 2017Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. mimořádné zasedání Komise dopravní RMČ Praha 5, které se uskuteční ve středu dne 05.04.2017 v zasedacím sále Zastupitelstva MČ Praha 5 od 17:00 hod.

Předmětem zasedání bude shrnutí a vyhodnocení připomínek občanů, spolků a sdružení k materiálu „STUDIE MOŽNOSTÍ DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC“ po jejím představení a diskusi ze dne 25.01.2017.

Součástí zasedání bude i informace o stavbě „RADLICKÁ RADIÁLA JZM – Smíchov, stavba č. 9567“ ve stupni projednávání DUR.Přijďte se také informovat, zda je na naše připomínky a výtky brán zřetel a jsou zapracovány do projektu.

Pracovní verze studie možností dopravního zklidnění Jinonic představená 25.ledna na veřejné prezentaci.

2. února 2017Klikněte zde.Článek spolku Auto*Mat k problematice Radlické radiály

25. ledna 2017Klikněte zde:Názor Marka Bělora z organizace Auto*Mat na problematiku Radlické radiály a varianty zklidnění dopravy v Jinonicích

23. ledna 2017Dobrý den,

omlouvám se, že jsem nenapsal dřív, ale:

Seznámil jsem se s pracovní prezentací z listopadu ohledně studie zklidnění Jinonic (tipuji, že se od ve středu prezentované studie moc neliší) a mám následující postřehy:

 1. Ještě jsem neviděl, aby provedené zklidňující úpravy, jež ale zachovaly kapacitu pro auta, dokázaly snížit intenzity dopravy o řád, tedy 10x. To se ale ve variantě 3.1a podle zpracovatelů děje a netuším, kde pro to autoři berou opodstatnění. Několik zvýšených křižovatek a jedna okružní auta nezpomalí tak, aby tam přestala jezdit. To je pár vteřin.

 2. Pokud zklidňující úpravy skutečně způsobují takový pokles dopravy, tak proč je zpracovatelé studie nepoužili proto, aby snížili intenzity dopravy v ul. Butovické, Pod Vidoulí a Klikaté ve variantě 3.2a? To jako při napojení ul. Řeporyjské a Karlštejnské u rondelu křiž. s RR zafinancuje město desítky mil. Kč do vylepšení parteru Jinonic a zklidnění aut. dopravy a při přerušení nepošle ani korunu? Přitom kdyby s těmito úpravami počítali, tak by varianta 3.1a nemohla vyjít jako nejlepší, protože by tyto provedené úpravy dopravu z ulic Pod Vidoulí a Butovická odklonily i ve variantě 3.2a. a ta by pak zákonitě vyšla nejlépe.

  Tedy za mě by bylo nejlepší zvolit kombinaci zklidnění + přerušení. Důležité je, aby místní komunikační síť nebyla PŘÍMO napojena na RR. To splňuje přerušení Řeporyjské (omezení kapacity), ale nesplňuje pouze zklidnění. Intenzity dopravy s pouhým zklidněním (neomezením kapacity) jsou podle mě neuvěřitelně podhodnocené tak, aby varianta s přerušením nevyšla.

 3. Přerušení vs. navržené úpravy - vidím snahu vychválit jedno v neprospěch druhého, což je značně zavádějící. Když srovnám přerušení vs. zklidnění:
 • V ulicích Jinonic jezdí MHD a různé podélné prahy a nájezdy do jiných úrovní se s autobusovou dopravou moc nemusejí. Autobusy mají problém to přejet, brzdí a rozjíždějí se a zvyšují tak hluk a zplodiny, nehledě na to, že se zpomalí MHD, což by nemělo být naším cílem a jejich přejíždění je též značně nekomfortní pro cestující.
 • Není pravda, že při přerušení musí MHD z Jinonic do Butovic za každou cenu přerušení objíždět. Tohle se dá zcela jednoduše řešit tak, že ulici fyzicky přerušíte výsuvným sloupkem, který projedou pouze autobusy (a kola!!) a složky IZS. Ve světě je to běžná věc.
 • Je známo, že pokud na kapacitních komunikacích dojde ke kolapsu, rozlévá se doprava ve snaze obejt problém do celého sektoru města. Jako obyvatel P4 vždy poznám, když zkolabuje Jižní spojka, jelikož se ucpou ulice v celé P4. To čeká při jakémkoliv problému v tunelech RR či nehodě i vás, pokud nedosáhnete nenapojení Karlštejnské na RR.
Jinak když vidím, jak poměrně malý efekt na dopravu v Jinonicích bez dalších úprav RR bude mít (poklesy v ulicích o max 30%), a jak zrůdně například RR navyšuje intenzity dopravy v údolí Vltavy, které je již dnes silně zasaženo zplodinami, tak si říkám, jestli vedení této kapacitní dálnice je pro vás skutečně to pravé ořechové, i s těmi mírnými poklesy v rezidenčních čtvrtích. Je třeba si uvědomit, že vám ve vaší čtvrti auta reálně neubudou, ale v součtu s RR přibudou a to skoro násobně. Budou sice jezdit a něco málo plynuleji, ale zase jich bude mnohem víc. Já chápu, že chcete být konstruktivní, abyste dosáhli alespoň nějakých ústupků, ale reálně jste dopravním inženýrům a jejich víře, že tahle městská dálnice už městu konečně uleví (a poté ta další), naprosto ukradení a baví se s vámi jen proto, abyste jim neblokovali hračku (RR) a mohli projet ze Smíchova k D5 ze 5 min a už vůbec nikam nemuseli jezdit tou sockou MHD.

Jestli chcete slyšet můj názor, tak Jinonice lze zbavit tanzitní dopravy ihned, ne až za 7-10 let s Radlickou radiálou. Stačí tu Karlštejnskou a Řeporyjskou přerušit již teď (a Butovickou a Pod Vidoulí provést zklidňující opatření a v celé čtvrti zavést Zónu 30 km/h, aby veškerý tranzit objížděl vaší čtvrť Radlickou a nově zprovozněnou ul. U trezorky Používat tranzitní zkratku skrz Jinonice od tét doby nutné není. Ušetřili bychom 10 mld. Kč, neznevýhodnili MHD (RR je přímou konkurenci metru B), a nezhoršili životní prostředí v Jinonicích (budoucí emise z kapacitní RR).Argumenty, že se RR staví kvůli ulicím jako Bělohorská či Plzeňská jsou zcela liché. Plzeňská je de facto na 1 pruh zklidněna již dnes a podle kartogramů dopravy převažující část aut z RR dále pojede směr Barrandovský most, takže ul. Bělohorské RR vůbec neodlehčí a pokud by se tak stalo, Bělohorská se okamžitě zaplní novými auty chtějícími od západu dojet do Blanky, ale která tam kvůli omezené kapacitě Vypichu a Patočkovy ještě nejsou.

Otázka, zda si tyto pravdy jsme ochotni připustit.

S pozdravem,

Marek Bělor

Pozvánka na veřejnou prezentaci „Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic“

11. ledna 2017

Vážení jinoničtí spoluobčané,

dne 25. 1. 2017 proběhne v zasedací místnosti zastupitelstva ÚMČ P5 (Štefánikova 13-15, č.dv. 603) od 17:00 veřejná prezentace „Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic“. V některých případech se jedná o návrhy, které zcela změní současný systém provozu a parkování na jinonických pozemních komunikacích ve vašem nebližším okolí. Cílem studie a našeho snažení je, zamezit tranzitnímu provozu Jinonicemi po zprovoznění Radlické radiály. Je i na vás, abyste posoudili, zda stavební úpravy navržené ve studii, vytěsní transitní provoz z Jinonic nebo ne. K dosažení našeho cíle je nutná vaše aktivní účast na veřejném projednání. Přijďte a nebojte se vyslovit váš názor, nebo i váš návrh na řešení tranzitního provozu v Jinonicích! Naším postojem a aktivitou výrazně ovlivníme životní prostředí našich potomků.

Zde je znění pozvánky ÚMČ P5:Vážení,

za Odbor územního rozvoje MČ Praha 5 Vás srdečně zvu na veřejnou prezentaci „Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic“, zpracovanou architektonickou kanceláří VHE a spol. s. r. o., Ing. arch. Klementem Valouchem, který bude studii prezentovat.

Prezentace proběhne ve středu 25.01.2017 od 17:00 hod v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 č. 603, v 6. patře budovy Štefánikova 13, 15, Praha 5.

Nejde přímo o zasedání komise a výboru, ale účast všech členů výboru a komise je potřebná, neboť na následujícím zasedání bude formulováno usnesení a prezentace se již nebude opakovat.

Děkuji a přeji hezký den

Bc. Eva STOKLASOVÁ
Asistentka a referentka Odboru územního rozvoje
telefon: +420 257 000 950Prezentace Studie dopravního zklidnění v Jinonicích v souvislosti se zprovozněním Radlické radiály.

9. ledna 2017

Úřad městské části Prahy 5 připravuje veřejnou prezentaci Studie dopravního zklidnění v Jinonicích v souvislosti se zprovozněním Radlické Radiály. Pokud Vám není jinonické životní prostředí lhostejné, účastněte se prezentace a připravte si konkrétní připomínky, se kterými v rámci diskuse budete moci vystoupit. Uvědomte si, že lamentováním doma nebo u piva ničeho nedosáhneme. Sledujte prosím denně náš informační zdroj, kde bude uveden termín prezentace.Zpráva petentům - prezentace "Dopravní zklidnění Jinonic"

13. listopadu 2016

Vážení petenti a ostatní spoluobčané zasaženi Radlickou Radiálou (RR).Stavba RR se již opět o něco přibližuje. Několik týdnů zbývá k opětovnému otevření územního řízení a nyní se také dokončuje, s tím spojená, projektová dokumentace (DUŘ). Jednou se zásadních věcí, které v souladu s požadavky petice od začátku prosazujeme, je očekávané vymizení tranzitní dopravy z jinonických ulic. V tomto směru také probíhají jednání s radními ÚMČP5, projektanty a kompetentními komisemi.

Minulý čtvrtek (10. 11. 2016) byl na radnici Prahy 5 představen návrh na „Dopravní zklidnění Jinonic“ (stavební úpravy křižovatek plus další), doplněn o Dopravní zátěžové modely, které simulují hustotu dopravy v jinonických ulicích:

 1. var. 3a - zprovozněná RR bez jakýchkoliv dopravních úprav v Jinonicích
 2. var. 3.1a - zprovozněná RR s navrhovanými dopravními úpravami v Jinonicích (viz. prezentace)
 3. var. 3.2a - zprovozněná RR bez navrhovaných dopravních úprav (viz. prezentace), ale s dopravním přerušením mezi ulicemi Řeporyjská x Karlštejnská.
Celou prezentaci si můžete prohlédnout níže. Zdůrazňuji, že je to návrh architektů, který by se musel dopracovat a být mimo jiné v souladu s požadavky ostatních subjektů (MHD, inženýrské sítě, svoz odpadu, potřeby obslužnosti jinonických škol apod.) a dále by ho musela schválit Rada Magistrátu hl. m. Prahy. Zatím je to tedy jen předložený návrh architektů. Možná ve vás tento dokument vyvolá emoce. Přesto bychom si vás dovolili požádat o seriózní komentáře a připomínky, které by mohli pomoci náš životní prostor zlepšit a maximálně utlumit tranzitní dopravu. Názory předáme kompetentním orgánům. Vaše příspěvky můžete vkládat přímo přes facebook Jinonického kurýra "jinonicelive" nebo zasílat na email "info@radiala.cz" .

„RR ano, ale s maximální šetrností k našemu životnímu prostoru!!!“

Za petiční výbor Ing. František ČubaODKAZ PRO STAŽENÍ PREZENTACE VE FORMÁTU PDF. Jedná se o rozpracovaný koncept.Průběžná zpráva o dosažených výsledcích petice a dalších jednání občanů

20. září 2016

Vážení petenti a ostatní spoluobčané zasažení Radlickou Radiálou (RR).

Před více jak čtyřmi roky, jste svým podpisem podpořili petici „Za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v Jinonicích“. Připomínám, že jsme požadovali následující: (výňatek z petice)

Požadujeme:

 1. Ad 1) MÚK Řeporyjská provést jako úrovňovou, omezit tranzit dopravy do staré zástavby.
 2. Ad 2) Omezit tranzit dopravy do staré zástavby - místní dopravu vést na záklopu RR a nezatěžovat stávající zástavbu. Zrušit možnost napojení Dívčích hradů ze staré zástavby.
 3. Ad 3) Zaklopení celého úseku RR při průjezdu Jinonicemi, zlepšit protihluková opatření u Tyršovy školy, v úseku kolem Tyršovy školy snížit niveletu vozovek v i nad tunelem.
 4. Ad 4) Postavit protihlukové stěny od Puchmajerovy ulice k portálu tunelu.
 5. Ad 5) Obnovit komunikaci v plném rozsahu a propojit tak křižovatku ulic Jinonická-Peroutkova přes bývalý areál Walter s RR a Radlickou ulicí.
 6. Ad 6) Žádáme postavení nového výstupu metra ze stanice Jinonice blíže obytných souborů v Jinonicích.
 7. Změnu územního plánu - vést dopravu přes škvárové hřiště a ne ulicí Novoveskou.


Od té doby se stalo mnohé! Několikrát se vyměnila Rada MHMP včetně primátorů, obsazení zúčastněných organizací jako OMI, URM – dnes IPR, ale i politická reprezentace na radnici Prahy 5, jejíž zastupitelé a radní k nám mají nejblíže. Po celé čtyři roky jsme vedli jednání se všemi institucemi v zájmu naší petice s cílem prosadit změny v projektu. Musíme konstatovat, že jsme zatím nebyli nikde odmítáni nebo dokonce přehlíženi. Některé naše návrhy se nám podařilo prosadit a chceme věřit tomu, že se objeví i v upravené projektové dokumentaci k územnímu řízení (DÚR), které se opět, po dvou letech přerušení, zanedlouho rozjede.

Dosáhli jsme:
 1. zrušení výjezdu z mezitunelového prostoru do ul. Mezi lány;
 2. alespoň zmenšení otvoru mezi jinonickými tunely jak v délce, tak ve své šíři a počítá se, se stavební přípravou pro úplné zaklopení v budoucnu;
 3. beze změny územního plánu je projektanty navržena jiná trasa Radlické ulice Jinonicemi, než původně plánovaná - ulicí Novoveskou;
 4. ulice Jinonická byla propojena s ul. Radlickou novou komunikací (ul. U Tresorky);
 5. maximální snížení nivelety RR a Radlické ulice v sousedství Základní školy;
 6. navržení protihlukových stěn od Puchmajerovy ulice k portálů tunelů pod Dívčími hrady.


Některé, námi požadované změny jsou ale vytrvale odmítány s odkazem na změnu EIA (posuzování vlivů stavby na životní prostředí – což je několikaletý proces), resp. změnu ÚP (územního plánu – což je několikaletý proces), resp. odkazem na matematické dopravní modely, které údajně (žádný model pro námi navrhované řešení problému jsme ještě do rukou nedostali) prokazují, že změny by přinesly dopravní problémy jinde.

O co se zatím bezvýsledně snažíme:
  MÚK Řeporyjská provést jako úrovňovou, omezit tranzit dopravy do staré zástavby.


Nejprve se vraťme ale zpět do uplynulých čtyř let. V tomto období byly postaveny a zprovozněny v Praze komunikace, které zásadně ovlivňují a s výstavbou dalších ovlivní i v budoucnu chování řidičů individuální dopravy v Jinonicích, na RR, i v celém sytému pražské dopravy. Nové komunikace jako tzv. Jinočanská spojka, ul. U Tresorky a tunelový komplex Blanka přinesly do pražské dopravy prokazatelně pozitivní věci, ale odhalily i problémová místa.

Skokem do přítomnosti zjistíme, že nejvíce pozitiv a současně negativ přineslo zprovoznění Blanky. Někde pomohla, jinde ne. Někde dokonce uškodila. Dopravní odborníci (Prof. Moos, Prof. Lehovec, oba ČVUT) v souvislosti s dopravními problémy upozorňují na to, že pokud nebude systém okruhů (Městský s Pražským) včetně radiál fungovat jako celek, tak některé dopravní uzly stále budou téměř neprůjezdné! Realizace RR je nyní na MHMP stavební prioritou č. 1. Příprava dalších dopravních staveb, které by zkompletovaly celý páteřní dopravní systém, je v nedohlednu a pokud jste četli článek „Rok s Blankou“ v MF Dnes ze dne 16. 9. 2016, (… Praha má nedostavěné okruhy. To vyvolává otázku jak obstojí Blanka za pár let, až se dobuduje RR, jež přivede tisíce řidičů ze západu také přímo k pražským tunelům. Podle magistrátu bude totiž právě toto prodloužení dostavěno nejdříve. „Mohl by vyvstat podobný problém, jaký je dnes na severu Prahy u prodloužení D8“, varuje exministr dopravy Prof. Moos.), tak se neubráníte naprosto reálné představě o dopravě v Jinonicích po dokončení RR (o období její výstavby raději ani nemluvím – zažil jsem výstavbu JZM – jihozápadní město a metra). Vše vypovídající je i zpráva z lidovek: „Mezi řidiči vznikla poptávka po tunelovém komplexu Blanka a doprava silně zhoustla. Začnou se tvořit kolony ve Strahovském tunelu, a proto logicky dojde také k regulaci příjezdu do tunelu Mrázovka. Na Dobříšské ulici před ním se aktivují světla a do tunelu vpustí jen určité procento vozidel. Kolona se následně protahuje na Strakonickou i na Jižní spojku. To vše je spojená nádoba,“ vysvětloval loni na podzim v rozhovoru pro Lidovky.cz František Brtek, vrchní komisař pražské dopravní policie.

Po spuštění provozu na RR v současné podobě DÚR se tedy máme na co těšit! Jelikož se nepřipravuje žádná další stavba pražského páteřního dopravního systému, problém na Strakonické zůstane. A dolů Radlickými tunely se ve směru od Plzně po RR budou, dvěma pruhy neomezeně, řítit další vozidla. Nevíme ale, kdy a jak z tunelů vyjedou, protože na ul. Strakonická a Dobříšská stojí kolona z důvodu regulace vjezdu do tunelu Mrázovka! A jelikož plný tunel stojících aut být nemůže, začne se vjezd do tunelů pod Dívčími hrady také regulovat. Budou řidiči stát poslušně ve frontě na RR před tunelem? Pro vaši informaci: projekt RR v současné době umožňuje 3 výjezdy a nájezdy v katastrálním území Jinonice. Asi jsme převážně všichni řidiči, takže si můžeme na předchozí otázku odpovědět sami! Minimálně v době ranních a podvečerních dopravních špiček budou jinonické ulice plné aut!

Této velice kritické situaci, která již dnes reálně hrozí, se snažíme zabránit a navrhujeme následující:
 1. v žádném případě nenapojovat kruhovou křižovatku Řeporyjská na ul. Karlštejnská
 2. není nutno měnit územní plán
 3. není nutná nová EIA
 4. není nutné průjezdné napojení soukromých pozemků ležících východně od plánované MÚK Řeporyjská;
 5. jako transitní trasu ve směru Košíře – JZM použít ulici U Tresorie a MÚK Jinonice s možností přímého napojení na RR a ul. Radlickou v oblasti minimální zástavby obytných domů!!!
 6. vedoucí výjezdu záchranářů ze stanice Jinonická při našem ústním jednání jednoznačně potvrdil při dokončení RR větší atraktivnost výjezdové trasy do oblasti JZM ulicí U Tresore než ulicí Klikatou
 7. nepatrná změna MHD (se spuštěním RR se budou trasy MHD v Jinonicích a okolí stejně měnit – už nyní se mění téměř každý rok!)
 8. jedním z bodů zadání PD RR je, že Radlická radiála je hlavní sběrnou komunikací, která má za úkol na sebe stáhnout co možná největší množství dopravních vztahů z okolních území a tímto chránit tato území před negativními vlivy průjezdné dopravy. – Požadujeme tedy tuto ochranu i pro Jinonice!!!
 9. realizovat zmíněnou křižovatku jako třípaprskovou úrovňovou s nenapojením ul. Karlštejnská
 10. dopravní provoz z Městského okruhu do západní část JZM, k Pražskému okruhu a do směru Plzeň nebude nijak omezen;
 11. odbočovací směr po RR z centra na ul. Jeremiášova u OC Nové Butovice výrazně každoročně slábne; v současnosti je zde semaforem řízená úrovňová křižovatka, která zmíněný odbočovací směr zvládne bez kolon i přes přednost protijedoucích vozidel; v této oblasti nyní převládá proud vozidel z ul. Karlštejnská a Radlická do ul. Bucharova; to je z důvodu absence RR a po jejím zprovoznění se uleví i této ulici
 12. řidiči jedoucí z centra Prahy po RR a směřující do západní části JZM, Řeporyj, Ořecha, Jinočan, apod. budou sjíždět z RR na MÚK Bucharova resp. MÚK Stodůlky (u Baumaxu) – bude to pro ně komfortnější a také je tu přímá návaznost na Jinočanskou spojku;
 13. odbočovací dopravní vztah z ul. Jeremiášova na RR a dále do centra Prahy nebude nijak omezen
 14. jediné co bude na námi navrhovaném řešení omezeno v prostoru navrhované MÚK Řeporyjská, bude provoz po RR ze směru od Plzně do centra a to je v současné době - neúplnosti páteřního pražského dopravního systému - více než žádoucí!!!
 15. určitě by stálo za seriozní zvážení, stavět navrhovanou MÚK Řeporyjská jako úrovňovou s nenapojením ul. Karlštejnské, ale se stavební připraveností v proměnu na MÚK, stejně tak, jak je to navrhováno u budoucího zakrytí jámy mezi dvěma jinonickými tunely.
 16. plusem tohoto řešení je, mimo již citované, snížení finančních nákladů a zkrácení termínu stavební realizace
 17. jedním z bodů zadání PD RR je, že Radlická radiála je hlavní sběrnou komunikací, která má za úkol na sebe stáhnout co možná největší množství dopravních vztahů z okolních území a tímto chránit tato území před negativními vlivy průjezdné dopravy. – Požadujeme tedy tuto ochranu i pro Jinonice!!!


Ve středu 21. 9. 2016 proběhne v Jinonicích místní šetření Dopravní komise ÚMČP5, která posoudí, zda jsme tranzitní dopravou obtěžování a co proti tomu případně udělat. Chtěl bych Vás, jinoničtí občané, touto cestou požádat, o maximální součinnost v námi prosazované společné věci a dovést naše snažení do úspěšného konce. Oslovte každý svého voleného zastupitele, radního nebo i fungujícího člena některé ze zainteresovaných komisí (Komise územního rozvoje – KÚR, Komise dopravní), a to jak na Praze 5, tak i na Magistrátu hl. města Prahy. Sdělte jim naše problémy a trvejte na tom, aby nám je aktivně pomáhali řešit. Vždyť kvůli tomu jsme je volili. Jenom tak můžeme dosáhnout toho, co již roky požadujeme.

„RR ano, ale s maximální šetrností k našemu životnímu prostoru!!!“

Za petiční výbor Ing. František Čuba

Aktualizace technické studie k DÚR stavby č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov (DÚR RR)

8. srpna 2016

Dne 22. 6. 2016 proběhlo 25. zasedání Rady městské části Praha 5, na němž byla jako jeden z bodů projednávána "Aktualizace technické studie k DÚR stavby č. 9567 Radlická radiála".

Níže si přes uvedené odkazy můžete stáhnout prezentaci této aktualizace, ve které jsou i technické výkresy dotyčných změn apod. Dále je zde pak usnesení ze zmíněného zasedání Rady a nakonec důvodová zpráva.Prezentace Aktualizace technické studie 06/2016:

Usnesení ze zasedání Rady MČ P5 22. 6. 2016:

Důvodová zpráva:

Usnesení Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2012

12. prosince 2012

Odkaz ke stažení PDF souboru:

13. 11. 2012 Rada MČ Praha 5 schválila usnesení k Radlické radiále

20. listopadu 2012

44. zasedání Rady městské části Praha 5 konané dne 13. 11. 2012

31. bod programu. Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5 Stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov (DUR, dat. 12/2011)

Rada městské části Praha 5

 • I. Žádá


 • 1. Magistrát hl. m. Prahy zabezpečit úpravu projektové dokumentace (DUR) stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov dle připomínek MČ Praha 5:

  MČ Praha 5 požaduje
  1. prověřit nutnost návrhu kruhové křižovatky RR a Řeporyjské podrobnější dokumentací, která by zlevnila toto řešení změnou na "T křižovatku" (bez přímého napojení Karlštejnské) s městskými parametry oblouků
  2. změnu koncepce zadržení dešťových vod v úseku křížení Radlické radiály s ulicí Schwarzenberskou, která je zcela reálná a nebrání protihlukové ochraně okolní výstavby
  3. změnu propojení v oblasti Butovic (ochrana Novoveské ulice) dle severní (zelené) varianty, která se vyhýbá soukromým pozemkům i obytné zástavbě
  4. požaduje úsek dvou krátkých tunelů řešit v otevřeném úseku technicky tak, aby bylo možné budoucí úplné překrytí otevřeného úseku
  5. max. snížit niveletu "nové" obslužné Radlické u Tyršovy školy
  6. rámcově doložit parkování residentů a dopravní trasy po dobu výstavby
  7. zrušit navrhované napojení území Dívčích Hradů z ulice Mezi lány a řešit obsluhu území z MUK Jinonice


 • II.Ukládá


 • 1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starosty MČ P5 1.1. zabezpečit součinnost s příslušnými orgány Magistrátu hl. m. Prahy ve věci finanční a projektové přípravy stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov Termín plnění: "31.12.2012"

  2. Lacinové Eleně, Ing.arch. 2.1 předat stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov žadateli a odboru stavebnímu ÚMČ Praha 5 Termín plnění: "23.11.2012"

  Poměr hlasování: 5/0/0 (nepřítomni Zelený, Kratochvilová, Nedvěd)

  VIDEO - pořad Nedej se - Radlická radiála

  11. listopadu 2012

  V uplynulých dnech byl natočen další díl pořadu ČT - Nedej se. Tento díl se týká plánované výstavby Radlické radiály, a byl vytvořen za účasti místních občanů a členů zdejších občanských sdružení.

  Pořad byl odvysílán na ČT2 dne 11.11.2012.

  Zde je odkaz na tento díl pořadu ve videorachivu ČT. Videosoubor lze případně stáhnout ve fotogalerii. Pro zobrazení videa klikněte níže:

  Odkaz na video

  ODKAZ NA SHRNUTÍ PROJEKTU S VIZUALIZACEMI A OBRÁZKY

  30. října 2012

  Vzhledem k tomu, že i přes moji stálou snahu nechce žádná z dotyčných společností udělit souhlas s užitím jejich materiálů pro tyto stránky - respektive vůbec nekomunikují nebo to záměrně oddalují (v zájmu co nejmenší informovanosti občanů), uvádím zde alespoň prozatím přímý odkaz na PDF soubor kde je projekt shrnut. Je to pravděpodobně identický materiál, který byl prezentován na oficiálním jednání.

  Odkaz na prezentaci

  Souhlas s obsahem

  1. září 2012

  Již několik týdnů čekáme na souhlas s užitím obsahu informačního webu, provozovaného společností Satra s.r.o., pro tyto stránky. Tento obsah je nutný pro další rozšíření těchto stránek. Je docela dobře možné, že rozhodnutí bude trvat této společnosti, která je podřízena investorovi stavby (Hl. m. Praha), dosti dlouhou dobu.